http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.mataf
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/http://www.varesoun
صفحه اصلی http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/home
ارتباط با ما http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/contactus
http://sirehshohada.ir/http://sirehshohada.ir/fa/about
روايتگر :: پايگاه جامع راويان كشور - شرح وظايف و اهداف روابط عمومي
لطفا صبر کنید
شرح وظايف و اهداف روابط عمومي
شرح وظايف و اهداف روابط عمومي       مهمترين وظيفه روابط عمومي، شناخت افكار عمومي و نفوذ در آن براي جلب رضايت افكارعمومي نسبت به سازمان است كه هم در درون سازمان و هم در بيرون از سازمان دنبال ميشود.بي ترديد، اين وظيفه در قالب مجموعهاي از فعاليت هاي ارتباطي صورت ميگيرد كه مي توان آنها را تحت عناوين ارتباطات، امور فرهنگي و نمايشگاه ها، انتشارات، سنجش افكار و پژوهش و برنامه ريزي دسته بندي كرد. كه در زير به تشريح اين وظايف ميپردازيم.

۱ - ارتباطات
•    سياستگذاري، برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف، سياست ها،فعاليت ها، برنامه ها و مواضع سازمان به مخاطبان، رسانه ها و جامعه.
•    گردآوري، جمع بندي و تحليل نظرها و ديدگاه هاي مردم، نخبگان و رسانه ها در زمينه فعاليت هاي موسسه و ارائه آن به مديريت.
•    تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هميت سازماني و زمينه سازي براي برقراري ارتباطات بين آنان.

۲- اعلان مواضع موسسه
•    عضويت و شركت در جلسه هاي مهم موسسه به منظور آگاهي از سياست ها، خط مشي ها، برنامه ها وروند فعاليت ها و نيز آگاهي از نتايج ساير نشستها و گردهمايي ها و جلسه ها.
•    تدوين “تقويم جامع ارتباطات سازماني” در قالب ملاقات ها و بازديدهاي مسئولان موسسه باشخصيت هاي حقيقي و حقوقي، كاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي وتلطيف

۳ - روابط و تنظيم افكار عمومي.
•    تدارك تمهيدات و اقدامات لازم براي راهنمايي ارباب رجوع و تسهيل دسترسي به مراكز و مسئولان موسسه
•    برنامه ريزي و اطلاع رساني به مردم درباره عملكرد موسسه به انگيزه تنوير افكار عمومي.
•    تدوين برنامه سالانه مصاحبه هاي مسئولان موسسه با مطبوعات، متناسب با اولويت هاي سازماني ونيازهاي افكار عمومي.
•     تهيه و تنظيم اطلاعات پايه اي از موسسه براي ارائه به مراجعان و ميهمانان موسسه به زبان هاي مختلف.
•    ايجاد ارتباط احسن با مطبوعات، راديو، تلويزيون و خبرگزاري ها و بهره برداري بهينه از آنها براي اطلاع رساني به مردم.

۴ - امور فرهنگي و نمايشگاهها
•    مشاركت در برگزاري سمينارها و گردهمايي تخصصي و عمومي موسسه
•    پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاهاي عمومي موسسه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
•    تدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضاسازي فرهنگي - تبليغي در ساختمان ها و محوطه ها.
•    مديريت نمايشگاهها (سالانه، دايمي و …) در خارج و داخل موسسه
•    طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان(متناسب با سلايق و علايق قشرها).
•    تهيه، تدوين و اجراي تقويم مراسم داخل موسسه
•    راه اندازي و اداره موزه و اتاق انتظارات موسسه
•    توليد و سفارش ساخت آگهي هاي تلويزيوني و فيلم هاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد و مستندسازي موسسه

۵ - انتشارات
•    گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سياست ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها; باشيوه ها و قالب هاي مؤثر و مناسب.
•    تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سالانه موسسه براي ارائه به افكار عمومي.
•    انتشار نشريه داخلي و برون سازماني موسسه

۶ - سنجش افكار
•    تهيه گزارش هاي تحليلي ادواري (ماهانه/فصلي/سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از موسسه براي ارائه به مديريت.
•    نقد و بررسي بازتاب فعاليت هاي موسسه در نظر اقشار مردم بويژه نخبگان، رسانه ها و دستگاه ها از يك سوو مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارائه گزارش آن به مديريت.
•    سنجش افكار عمومي درون سازماني به منظور بازيابي مسائل و ارائه راه كارهاي مناسب به مديريت.
•    طراحي و اجراي نظام گردآوري پيشنهادهاي كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هرچه مؤثرتر در بهبود جريان امور موسسه

۷ - پژوهش و برنامه ريزي
•    تهيه گزارش هاي عملكرد دورهاي از فعاليت هاي روابط عمومي.
•    نوآوري، خلاقيت و طراحي فعاليت هاي جديد در قلمرو وظايف روابط عمومي.
•    طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاء كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين موسسه ومردم و دستگاه ها و مديران و كاركنان با يكديگر بيانجامد.